สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> ที่ดิน

ที่ดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่เคลียร์ปัญหากรณีออกโฉนดที่ดินพื้นที่กว๊านพะเยา
การอนุญาตให้บริษัทเอกชนก่อสร้างอาคารชุด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
สถานะทางกฎหมายของข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทราย และการพิจารณาต่อใบอนุญาตดูดทราย
การนำที่ดินของผู้ร้องเรียนไปขึ้นทะเบียนเป็นที่สงวนของกรมทางหลวง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์
100 ปี...ได้ที่ดิน
ที่ดินทับซ้อน....โบราณสถาน
ถ้าไม่ใช้...ขอที่ดินคืน
กรณีหน่วยงานห้ามมิให้ผู้ร้องเรียนเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑ข)
หน่วยงานของรัฐละเลยให้มีการถมดินบริเวณลำห้วยซึ่งเป็นทางระบายน้ำสาธารณะ
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่หน่วยงานของรัฐปิดทางสัญจรเข้าออกที่ดิน
กรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา
การแก้ไขปัญหาในการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับทหารผ่านศึกผู้พิการ
ปัญหาการใช้อำนาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม
หน่วยงานผู้ถูกร้องเรียนละเลยการดูแลรักษาคลองและลำกระโดงสาธารณะ
ปัญหาการอุทิศที่ดินบางส่วนให้แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อทำโครงการเหมืองสาธารณประโยชน์เป็นเหตุให้ที่ดินกลายเป็นที่ดินที่ไม่มาทางเข้าออก และไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินได้
ปัญหาความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินบริเวณทะเลสาบแห่งหนึ่ง
ปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐกับราษฎรเมืองพิษณุโลก
ปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินการเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินล่าช้าและไม่ถูกต้อง
การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่พรรษา

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์