Annual
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2566
รายงานประจำปี 2565
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2564
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2563
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2562
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2561
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2560
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2559
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2558
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2557
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2556
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2555
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2554
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2553
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2552
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2551
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายงานประจำปี 2550
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ดูทั้งหมด     
« เมษายน 2567 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์