สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน

เกี่ยวกับเรา

   บุคลากร
นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
นางสุภรณ์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนา
น.ส.ทักษพร นิ่มนวลผ่อง
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและเผยแพร่
ดร.ธนนันท์ สิงหเสม
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
น.ส.ปรมาภรณ์ บุญเขื่อง
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
น.ส.อัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
น.ส.ปุญญรัสมิ์ ปราชญ์โชติธนากูล
นักวิชาการชำนาญการ
นางจิราภา ยศไธสง
นักวิชาการชำนาญการ
ช่วยปฏิบัติงานสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
นายเกรียงไกร เจียรประดิษฐ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยปฏิบัติงานสถาบัน
ผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
น.ส.นิจท์นลิน กมลสิริวิทย์
นักวิชาการชำนาญการ
น.ส.วิมลมาส มิ่งขวัญ
นักวิชาการชำนาญการ
น.ส.นราภรณ์ ชราลักษณ์
นักวิชาการชำนาญการ
นายธวัชชัย ใจสุข
นักวิชาการชำนาญการ
น.ส.ลักษมณ วงษ์สุจริต
นักวิชาการปฏิบัติการ
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์