สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน้าหลัก >> ต่างประเทศ

ต่างประเทศ
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินไทยกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมแห่งติมอร์-เลสเต
Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation between the Ombudsman Thailand and The Provedor de Direitos Humanos e Justica of Timor-Leste (Ombudsman for Human Rights and Justice of Timor-Leste)
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (OMT) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์
Memorandum of Understanding on Bilateral Coorperation between Ombudsman Thailand (OMT) and The Chief Ombudsman of New Zealand
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและกรรมาธิการของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทางปกครองแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย)
Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation between the Ombudsman Thailand and the Parliamentary Commissioner for Administrative Investigation Western Australia (Ombudsman Western Australia)
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation between The Office of the Ombudsman Thailand and The Office of the Ombudsman Philippines
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น
Memorandum of Cooperation between the Ombudsman of the Kingdom of Thailand and The Ministry of Internal Affairs and Communication of Japan
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Memorandum of Understanding on Coorperation between the Ombudsman of the Kingdom of Thailand and the Ombudsman of the Republic of Indonesia
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
Memorandum of Understanding on Cooperation between the Ombudsman of the Kingdom of Thailand and the National Commission of Supervision of the People's Republic of China
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (The Ombudsman of the Kingdom of Thailand) และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (The Authorized Person of the Oily Majlis of the Repulic of Uzbekistand (Ombudsman))
Memorandum of Understanding on Cooperation between The Ombudsman of The Kingdom of Thailand and The Authorized Person of The Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman)
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย
Memorandum of Understanding on Cooperation between the Anti-Corruption and Civil Rights Commission of the Republic of Korea and the Ombudsman of the Kingdom of Thailand

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์