สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายนามกองบรรณาธิการ วารสาร “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” / Journal of Thai Ombudsman ISSN 1685 – 3865


 

ปรึกษากิตติมศักดิ์

:

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
 
รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์
 
นายทรงศัก สายเชื้อ
 
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ปรึกษา

:

พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์
 
นายวทัญญู ทิพยมณฑา
 
นายกมลธรรม วาสบุญมา
 
นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร
 
นายทิฆัมพร ยะลา
 
เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

กองบรรณาธิการ

:

นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร

ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

       

กองบรรณาธิการ
(จากหน่วยงานภายนอก)

:

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร

มหาวิทยาลัยมหิดล

   

ดร.ปัญญา อุดชาชน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

   
ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล
มหาวิทยาลัยรังสิต
   

ดร.ศุภกร ปุญญฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

    ดร.สมสุณีย์ ดวงแข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   

นางสาวชาลินี ถนัดงาน

สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า

   
 

 

กองการจัดการ

:

นางสาวปุญญรัศมิ์ ปราชญ์โชติธนากูล

สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
   
 
 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
และเลขานุการ

:

นางสาวอัญพัชญ์ สัตยาพันธุ์

สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา

« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์