สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ชาวบ้านร้อง !!! รัฐจ่ายเงินค่าจัดการศพช้า ผู้ตรวจฯ เสนอ นายกฯ อนุมัติงบประมาณ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้ปมโอนบ้านเอื้ออาทรล่าช้า
ท่านทราบหรือไม่... ผผ. เห็นปัญหาความไม่เท่าเทียม เสนอแก้ให้หญิงมีสามี สามารถใช้นามสกุลเดิมของตนได้
กรณีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินให้กับผู้ร้องเรียนล่าช้า
กรณีกรมกิจการผู้สูงอายุจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2,000 บาท ล่าช้าทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
คนพิการมีสิทธิเป็นผู้พิพากษา
สิทธิสตรี
ผู้ตรวจการแผ่นดิน แก้ไขปัญหาทรัพย์สินของผู้โดยสารเครื่องบินสูญหาย
ก้าวสำคัญเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน
ผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา
หน่วยงานเปลี่ยนแปลงสิทธิรักษาพยาบาลของผู้พิการโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคนต่างด้าว : กรณีการขอสัญชาติไทย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายกับรัฐธรรมนูญไทย : กรณีสิทธิคนพิการ
"ฉันได้บ้านสึนามิ เพราะ โทร.1676..."

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์