สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
29 ก.ย. 2566
การประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2566
20 ก.ย. 2566
ประชุมคณะทำงานด้านการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ งานสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ครั้งที่ 1
14 ก.ย. 2566
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาให้การต้อนรับคณะยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 9 ในการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
7 ก.ย. 2566
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และสำนักงานศาลยุติธรรม จับมือทำงานพัฒนาศักยภาพทางด้านวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
23 ส.ค. 2566
นักศึกษาและอาจารย์คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
22 ส.ค. 2566
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาบรรยายวิชาสารพันปัญหาท้องถิ่นกับหน่วยกำกับดูแล : สำนักงานผูัตรวจการแผ่นดิน
22 ส.ค. 2566
ผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา
20 ก.ค. 2566
คณะ Seoul Metropolitan Government Citizens' Ombudsman Commission เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
13 ก.ค. 2566
การประชุมหารือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)
30 มิ.ย. 2566
คณะยุวชนศาลรัฐธรรมนูญ รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
29 มิ.ย. 2566
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมอบรางวัลพระราชทาน “Ombudsman Awards 2022” และ “Young Ombudsman Awards” และการสัมมนาวิชาการผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2566
22 พ.ค. 2566
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา บรรยายสัมมนาปัญหาข้อร้องเรียนในกระบวนการยุติธรรมให้กับนักศึกษาโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7 พ.ค. 2566
การประชุมกองบรรณาธิการวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2566
27 มี.ค. 2566
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14
16 มี.ค. 2566
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
28 ก.พ. 2566
สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
23 ก.พ. 2566
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน
21 ก.พ. 2566
ผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมบูรณาการความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับสถาบันการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา
6 ก.พ. 2566
การประชุมหารือโครงการหลักสูตรการตรวจการแผ่นดินศึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูงระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30 ม.ค. 2566

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
แบบฟอร์มใบสมัครต่างๆ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์