สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน

องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
การเสริมสร้างการจดจำชื่อเรียกของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / พลอยไพลิน สารสิน
การศึกษาแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านช่องทาง Facebook / ประจักษ์ธรรม โรจนะภิรมย์
การศึกษาขอบเขตหน้าที่ส่วนงานสอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน / สุวิทย์ สันตมนัส
การประเมินผลสัมฤทธิ์ภารกิจด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ITA : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ธนนันท์ สิงหเสม
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายธรรมาภิบาลของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / สุภรณ์ ยิ่งวรการ
การรับรู้และความคาดหวังต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของคนต่างด้าวผู้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทย / พิริยะ ศิริโพธิ์พันธุ์กุล
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : กรณีศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต / บุณฑรี โฉมศิริ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยระบบ PMQA / มุกรินทร์ อินฉ่ำ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ / นภาภรณ์ เอมพิทักษ์
การจัดการความรู้ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ณัฐ ศรีภูธร
แนวทางการพัฒนาการการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / จักริน กระแสมุข
การสร้างหลักเกณฑ์ เพื่อใช้จัดประเภทความยากง่ายของเรื่องร้องเรียน / รัตติ สุนทรวราภาส
การจัดการและการแก้ไขปัญหาผู้ร้องเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต / วิรัตน์ สาคเรศ
ปัญหาในการตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / อธิ อนันตศิลป์
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการกลั่นกรองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน : ปัญหาและแนวทางการพัฒนา /อัจฉราพร พิบูลย์สมบัติ

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์