สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สื่อประชาสัมพันธ์กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในยุคดิจิทัล / ปารดา โสตถิกุลนันท์
ความเหมาะสม การรับรู้ และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อต้นแบบจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / อดิศักดิ์ นาคดิลก
แนวทางการบริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ดารารัตน์ โพธิ์อุไร
การสื่อสารภายในองค์กรของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / รัตนสิริ ดวงวิชัย
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน / พิสุทธิรักษ์ รัตนธนนน์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน / สมเกียรติ จอมทรักษ์
กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / สรัลธร มัณฑยานนท์

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์