สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
รัฐยกระดับคุณภาพและการคุ้มครองอาชีพมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ใช้แก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย
กระทรวงอุตสาหกรรมห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ๓ ชนิด ตามผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ
“ผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เร่งจัดทำแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพโดยเร็ว”
รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง สิทธิของมารดาในช่ว'ระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร กรณีการบริโภคโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
รายงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายตาก - แม่สอด และสายกาญจนบุรี - บ้านพุน้ำร้อน
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะ
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร กรณีการบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 วรรคสาม
การดำเนินการต่ออายุสัมปทานหรือใบอนุญาตให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ครบกำหนด 10 ปี ออกไปอีก 2-3 ปี โดยไม่ชอบด้วยหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การดำเนินการต่ออายุสัมปทานหรือใบอนุญาตให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ครบกำหนด 10 ปี ออกไปอีก 2-3 ปี โดยไม่ชอบด้วยหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 วรรค 3
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง สิทธิของมารดาระหว่างก่อนและหลังคลอดบุตร กรณีการบริโภควิตามินโฟลิก เอซิด (วิตามิน B9)
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง การจัดการศึกษาเด็กเล็ก
การจัดทำข้อเสนอแนะ เรื่อง หน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาธารณะ

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์