สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> การสาธารณสุข

การสาธารณสุข
ฉีดวัคซีนเกิดผลข้างเคียง รัฐจ่ายชดเชย
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะภาครัฐ เร่งหาและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการจัดการวัคซีน
ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีมาตรการของรัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรณีเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2563 ทั้งที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID 19)
ความเดือดร้อนจากการแสดงดนตรีส่งเสียงดัง
โรงงานอุตสาหกรรมบริเวณถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล ปล่อยกลิ่นเหม็น
ปัญหาจากการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน
ความผิดปกติจากการเข้ารับการผ่าตัด
มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยาจากยุงลายในหลายพื้นที่
ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่กรณีหน่วยงานไม่ดำเนินการจ่ายเงินจากการสำรองค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินให้แก่ผู้ร้องเรียน
ปัญหาความเดือดร้อนจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
ปัญหาในการออกใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เรื่องร้องเรียนกับวัสดุกัมมันตรังสี

หน้า : [1]
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์