สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน้าหลัก >> การเมือง/การปกครองท้องถิ่น

การเมือง/การปกครองท้องถิ่น
ผู้ตรวจฯ ร่วมมือ กทม. เร่งเคลื่อนย้ายซากรถเก่า เพื่อเปิดพื้นที่จราจรในเขตกรุงเทพฯ
กรณีสำนักงานเขตวัฒนา ไม่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำในบริเวณที่ผู้ร้องเรียนแจ้งขอให้ดำเนินการ
ความเดือดร้อนจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และแสดงดนตรีสดเสียงดัง
สะพานคอนกรีตข้ามคลองหน้าวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชำรุด
การขอต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ บริเวณพื้นที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณหน้าสนามกีฬาดอนคาน จังหวัดเพชรบุรี
การตรวจสอบการก่อสร้างร้านอาหารและโรงแรมปิดกั้นถมลำคลองบางมะพร้าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัญหาการจอดรถกีดขวางทางจราจร
การออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณประโยชน์
ปัญหาการดัดแปลงอาคารที่พักอาศัยเป็นที่เลี้ยงนกอีแอ่น
การก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งไม่ซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านที่เกิดความชำรุดเสียหาย
การละเลยไม่ดำเนินการกับผู้บุกรุกพื้นที่คลองสาธารณะ
การแก้ไขปัญหาในการวางท่อระบายน้ำริมถนน
ปัญหาความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียชิดกับที่นาของผู้ร้องเรียน เป็นเหตุให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
ความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียชีวิตในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต
การขอเปลี่ยนชื่อสกุลของบุตรโดยใช้ชื่อสกุลของมารดา
ปัญหาการกำหนดค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
องค์กรบริหารส่วนตำบลละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงและทางน้ำ

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์