สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
ผู้ตรวจการแผ่นดิน TH EN twitter สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน Youtube สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ >> ข่าวและประกาศ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 19 พ.ค. 2566
 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ตำบลแห่งหนึ่ง จำนวนกว่า 30 ครัวเรือนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการทิ้งและกำจัดขยะในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ระยะห่างเพียง 50 เมตร พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนและอยู่ใกล้กับแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ผู้ที่นำขยะมาทิ้งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น โดยที่ไม่มีการคัดแยกก่อนทิ้ง ขยะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เพื่อขอให้แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าในการดำเนินการแต่อย่างใด
 
ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมั่นตรวจสอบและเฝ้าระวังมิให้บุคคลนำขยะมาทิ้งหรือกำจัดในที่ดินที่มีการร้องเรียน และพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ รวมทั้งจัดทำแผนงานหรือโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน ลดปริมาณขยะ แปรรูปขยะ และคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตลอดจนประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและองค์ความรู้ เพื่อจัดหาสถานที่ทิ้งหรือกำจัดขยะเพิ่มเติม รวมถึงการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ombstudies.ombudsman.go.th/ewt_news.php?nid=2078


« กันยายน 2566 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ลิงค์ที่น่าสนใจ เว็บไซต์องค์กรตามรัฐธรรมนูญ


   หน้าหลัก
    • ข่าวและประกาศ
    • ภาพกิจกรรม

   เกี่ยวกับเรา
    • ประวัติความเป็นมา                
    • โครงสร้างองค์กร 
    • ภารกิจ
    • บุคลากร

   วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
    • เกี่ยวกับเรา                            
    • วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    • ส่งบทความ
    • ข้อแนะนำการส่งบทความ
    • กองบรรณาธิการ
    • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
    • ติดต่อเรา

   ความร่วมมือ
    • ภายในประเทศ
    • ต่างประเทศ

   แผ่นพับ

   ติดต่อเรา
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ (สผศ.) : 0-2141-9383 และ 0-2141-9295 , หมายเลขโทรสาร (สผศ.) : 0-2143-9385
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์